Spinning wheel of politics

Det politiske månedsmagasin A, som udgives af Altinget, har i det seneste nummer en ret interesseret analyse af de politiske rådgiveres rolle i dansk politik. Påstanden er, at der i brede dele af befolkningen stadig – 20 år efter at Venstres Anders Fogh Rasmussen introducerede Michael Kristiansen som sin personlige rådgiver – er en opfattelse af rådgiverne som mørkets fyrster og fyrstinder, men den opfattelse er forældet.
Spindoktorernes opgave er ikke at forvirre, tilsløre eller tvinge offentligheden i en bestemt retning, men de skal i stedet ses som garanter for, at ministrene holder fokus på deres politiske mål istedet for at drukne i teknikaliteter, medieplatforme, og hvad en ministerhverdag ellers består af. Og hvad er så garantien for, at det ikke er en lang række ikke-folkevalgte og højtlønnede personer, der i virkeligheden styrer dansk politik? At det til enhver tid er ministeren, der skal stå til ansvar, hedder det i følge artiklen, som er skrevet af journalist Simon Ankjærgaard. Jeg har haft fornøjelsen af at levere illustrationerne.
Nice to know: De nuværende socialdemokratiske ministre har tilsammen 23 særlige rådgivere at rådføre sig med. Jeg nåede ikke at tegne dem alle.