Mike the headless chicken – værk 1

Billedet handler om en kylling, der skulle slagtes og serveres for svigermor, men det gik hverken værre eller bedre, end at kyllingen ikke døde af økseslaget men overlevede i 18 måneder – uden sit hoved. (Hjernestammen var på forunderlig vis forblevet intakt).

Kyllingen blev navngivet “Mike the Headless Chicken”, og den ganske verden (næsten) fik kendskab til kyllingen. For 25 cent blev dyret vist frem for offentligheden og tjente således betydelige summer hjem til sin ejer, bonden Lloyd Olsen fra Fruita, Colorado, USA.”Mike” blev holdt i live ved kunstigt at blive tilført væske og korn. Enden på dyrets liv kom, da et korn en dag satte sig fast i dets hals, og pipetten, som kunne have skyllet kornet løs, var uden for rækkevidde. 

Det billede, jeg har tegnet, viser detaljer fra historien: kornet, pipetten, øksen, den hovedløse kylling – og derudover har jeg tilsat en lørdagskylling, der slænger sig, en fjer, der kan få betragteren til at overveje, om der er tale om en fup- eller faktahistorie og desuden en rædselsslagen person.

Billedet er også sat op som en rebus, hvor man selv kan forsøge at stykke enkeltdele sammen til en fortælling. For mig handler historien om vores forhold til dyrehold og -produktion. Vores på den ene side Disney-ficering af dyr (kyllingen fik et navn, blev holdt i live så længe som muligt, blev en medieberømthed) og på den anden side vores følelsesmæssige afskårethed fra naturen (etiske hensyn kommer ofte til kort over for krav om afkast og genmanipulation; hvis det en dag kan lade sig gøre at fremavle et hovedløst dyr, er jeg sikker på, det vil hitte hos mange landmænd verden over, for dyr uden øjne kan man behandle, som man vil.) 

Det er ikke ofte, jeg blander mig i debatten om dyrevelfærd etc., men med det her billede gav jeg frit løb for min forfærdelse og forargelse over “menneskets” ufølsomhed over for andre væsener. 

Udlånes eller sælges til organisationer, institutioner eller virksomheder.

“Mike the Headless Chicken” – 2,59 m x 1,25 m, 300 gram akvarelpapir. 2014.